Žućo, to SMO svi MI!

Mi smo Žućo, grupa savjesnih građana koja slijepo vjeruje da samo oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti ovaj svijet,  takvi ga i mijenjaju.

Bavimo se jačanjem svijesti o ekologiji i civilnom društvu te vjerujemo da su promjene moguće samo ako ih svi iskreno želimo. Ne bavimo se politikom i kao garancija tome je da je Žućo u cijelosti i uvijek će ostati apolitičan. Žućo nije udruga, nije organizacija, nema adrese i nema bankovnog računa.

Žućo, to je glas savjesnih građana!

Žućo je i Jelena Veljača
Žućo je i Jan Buch Andersen
Žućo je i Night Express
Žućo je i Ivan Pernar
Žućo je i Igor Stefano Brkarić
Žućo je i Ivan Lovrinović
Žućo je i Goran Aleksić
Žućo je i Mauro Staraj
Žućo je i Tomislav Panenić 
Žućo je i Alen Vitasović

...i još 1.000.000 savjesnih građana, koji ne okreću glavu u stranu✊