Žućo je građanska inicijativa koja želi senzibilizirati širu javnost za sve probleme vezane uz otpad i zagađenje te za sve postupke fizičkih i pravnih osoba za koje smatramo da nisu dobre za nas građane, okoliš i prirodu. Podupiremo i sve ostale građanske inicijative u Hrvatskoj koje promiču ciljeve slične našima, a svjesni smo da je beskompromisna i dugotrajna borba jedini put za bolju i zelenu budućnost.

Zelena akcija

Zelena akcija jedan je od pionira građanskog udruživanja u Hrvatskoj te je svojim radom u proteklih 30 godina utrla nove smjernice i puteve za razvoj zelenih politika u Republici Hrvatskoj. Svojim je djelovanjem bila uzor mnogim zelenim udrugama diljem Hrvatske, općenito jačajući civilni sektor društva. Svojim temeljnim ciljevima, a to su zaštita okoliša i prirode te promocija održivog razvoja, bliska je Žućinim idejama te sa Zelenom akcijom dijelimo svoju zabrinutost trenutnim stanjem zelenih politika. Smatramo da one nikako nisu u skladu s izazovima koje 21. stoljeće donosi! Zelena akcija cijelim nizom svojih projekata (”Škole održivosti”, ”Inovativni građanski kurikulum”, ”Budućnost počinje danas”…) pokazuje u kojem smjeru naše društvo treba ići i na koji način možemo i moramo jačati društvene potencijale u cilju zaštite okoliša i prirode. Svaka aktivnost koja zaštitu prirode ugrađuje u društveno – gospodarski razvoj važna je za našu budućnost. Mi u Žući smatramo da je jako važno imati snažne udruge civilnog društva, poput ”Zelene akcije” na državnoj razini te ”Zelene Istre” na županijskoj razini. Žućo kao glas savjesnih građana nema namjeru postati udrugom, ali podržavamo sve udruge koje se u svojem radu beskompromisno i apolitično bore za očuvanje prirode, okoliša i resursa! Samo zajedničkim djelovanjem možemo spasiti i sačuvati naš najvažniji i najvrjedniji resurs – prirodu.

PODIZANJE SVIJESTI

Podizanje ekološke svijesti u 21. stoljeću važno je za promjenu našeg odnosa i stava prema prirodi i okolišu. U 2020. čini nam se nemogućim da netko svoj krupni otpad odnese u prirodu, čineći ogromnu štetu svima nama, ali i sebi. Pa ipak, svaki dan svjedočimo najgorim primjerima bacanja otpada u prirodu. Mi u Žući borimo se protiv nesavjesnih pojedinaca i pokušavamo ih potaknuti na promjenu ponašanja. Dakle, smatramo da se samo podizanjem ekološke svijesti i sankcioniranjem nesavjesnog ponašanja mogu ispraviti loše građanske navike. Žućo je krenuo s akcijom ožućavanja mjesta na kojima su nesavjesni pojedinci ostavili svoj otpad te je Žućo pokret po svojim žutim natpisima postao prisutan i prepoznatljiv u javnosti. Ako smo i jednog nesavjesnog pojedinca potaknuli na promjenu ponašanja, smatramo da smo učinili puno. Očekujemo da Žućo poruke dođu do svih građana te da napokon svaki pojedinac počne promišljati svoj okoliš kao resurs koji moramo sačuvati za budućnost i generacije koje dolaze. Podizanje svijesti mora biti rezultat zajedničkog rada kroz edukativne projekte koje će provoditi i sustav (gradske i lokalne institucije, komunalna poduzeća) i građanske akcije (udruge, inicijative, itd.). Smatramo da je krajnje vrijeme za uključivanje što većeg broja građana u zaštitu okoliš i prirode. Zaštita okoliša nije više pitanje pojedinca, već građanska dužnost i obaveza svakog od nas.

ZELENA ISTRA

Kao i Zelena akcija na nacionalnoj razini, tako je i Zelena Istra na regionalnoj razini snažno djelovala na razvoj i jačanje civilnog društva još od 90-tih godina prošlog stoljeća. Zelena Istra je prva na našem području progovorila o važnosti ekoloških pitanja i zelenih politika te posljednjih 25 godina udruga savjesno i predano radi na podizanju građanske ekološke svijesti. Udruga je sudjelovala u nizu projekata i akcija, od kojih ističemo uspostavljanje Zelenog telefona za Istarsku županiju, zatim edukativne akcije za djecu ”Izdvoji s(v)e”, ”Od zelenog vrta do zelenog pjata”, ”Plastično nije fantastično” te cijeli niz drugih projekata koji su pokazali koliko je važno uključivanje pojedinaca svih generacija u participativno građanstvo. Također, udruga promiče ideju održivog razvoja kroz projekt ”Znanje za održivo djelovanje”. Održivi razvoj treba postati prioritet svakoga od nas jer jedino kroz održivo djelovanje možemo stvoriti kvalitetne životne uvjete u kojima neće biti zagađenja i devastacije prostora, okoliša i urbanih cjelina. ”Zelena Istra” je provela u 25 godina svojeg djelovanja više od 100 projekata te je jedna od prvih udruga koja je počela poticati građane na volontiranje za zajednicu. I mi u Žući smatramo da je volontiranje važno za svakoga od nas te smo spremni posvetiti svoje slobodno vrijeme borbi protiv nesavjesnih pojedinaca i protiv svakog nesavjesnog postupanja prema prirodi i okolišu.

Volim Hrvatsku

Jedan od dobrih primjera zelenih projekata na području Republike Hrvatske zasigurno je dugogodišnja akcija Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma ”Volim Hrvatsku” koja nizom manjih inicijativa u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama potiče ekološko – turističke projekte od velike važnosti za lokalnu zajednicu. Ovaj projekt u hrvatskoj je javnosti uvijek nailazio na dobar odjek, a neki od najpopularnijih lokalnih projekata zasigurno su ostavili veliki trag na kvaliteti i unapređenju života zajednice, poput ”Plavog cvijeta”, ”Zelenog cvijeta” ili projekta ”Djeca – čuvari prirode”. Smatramo da bi ovakve inicijative u kojima se razvija i popularizira savjestan odnos prema prirodnoj i kulturnoj baštini te okolišu trebale biti češće i dostupnije svim građanima. Svi su navedeni projekti poticali na razvoj održivog turizma, koji je u skladu s potrebama i infrastrukturom zajednice. Nažalost, posljednjih smo godina svi bili svjedocima turističkog rasta koji nikako nije bio u interesu zajednice, već pojedinaca s enormnim profitima. S dolaskom korona – krize turističke brojke vraćaju se u održive okvire, a mi u Žući smatramo da je ovo zapravo prilika da se kao društvo okrenemo prema zelenom i umjerenom turizmu u kojemu prioritet prestaje biti zarada, već turizam postaje baza za stvaranje dodatne vrijednosti od koje će najviše koristi imati građani i zajednica, a priroda i okoliš neće trpjeti pretjerani pritisak na svoje resurse.