Kao što svi znamo, svojim svakodnevnim aktivnostima negativno utječemo na stanje okoliša, stoga se moramo zalagati da naš utjecaj na čistoću vode, zraka i zemlje bude što manji. Očuvanje okoliša veliki je i dugoročni izazov za svakoga od nas. Čovjekov utjecaj na okoliš nikada neće biti moguće smanjiti na nulu, ali zato se moramo osvijestiti i taj utjecaj svesti na najmanje moguće razine.

OKOLIŠ

Mi u Žući zalažemo se da se razina informiranosti o stanju okoliša podigne jer smatramo da građani nisu dovoljno upoznati s problemima u kojima se naš životni prostor nalazi. Kao najveći problem u posljednjih nekoliko godina nameće se rješavanje pitanja gospodarenja otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj. Mi u Puli i okolici svakodnevno svjedočimo koliko je problem gospodarenja otpadom težak i štetan za svakoga od nas – s početkom rada ŽCGO-a Kaštijun došli smo do izuzetno kritične situacije u kojoj do jučer čisti zrak nepodnošljivo smrdi kilometrima okolo Kaštijuna, a vrijednosti slobodno lebdećih čestica odavno prelaze dozvoljene vrijednosti te višestruko premašuju čak i tzv. ”crvene” vrijednosti. Unatoč alarmima građana i stanica za mjerenje kvalitete zraka, reakcija nadležnih vrlo je mlaka i obojena političkim ”pokrivanjem” odgovornih pojedinaca. Na primjeru Kaštijuna vidimo koliko je građanska svijest o zaštiti okoliša zapravo niska i neodgovarajuća vremenu u kojem živimo. Umjesto da se svi građani ujedine u zaštiti svojeg ustavnog prava na čisti zrak i zdravi okoliš, borba se svodi na nekoliko direktno ugroženih pojedinaca. Zalažemo se za buđenje uspavane građanske svijesti i želimo da svaki pojedinac preuzme svoj dio odgovornosti za utjecaj na okoliš – svatko od nas dužan je odvajati otpad i propisno ga zbrinjavati, a krupni otpad o vlastitom trošku prevoziti u reciklažna dvorišta. Svakodnevno moramo nastojati stvarati što manje otpada u svojim kućanstvima kako bi se ukupna količina otpada smanjila na najmanju moguću.

Zaštita šuma

O važnosti zaštite šuma za naš zdrav okoliš suvišno je i govoriti, jer svi znamo koliko su šume važne za ravnotežu eko – sustava: šume pročišćuju zrak, štite zemljišta od erozije, utječu na vodni sustav i plodnost tla, utječu na klimu i naše živote u cjelini. Još bismo istaknuli ono što svi već od rođenja intuitivno znamo – šume su za naše fizičko i nadasve mentalno blagostanje ključne, jer bez šuma nema kvalitetnog života za čovjeka. Unatoč svjesnosti o važnosti šuma za svakoga od nas, danas često nailazimo na primjere devastacije šuma i pretjerane eksploatacije u cilju zarade. Mi u Žući se s ovim tržišnim shvaćanjem šuma nikada nećemo pomiriti te ćemo se boriti za očuvanje svakog stabla i svake šumske jedinke. Ističemo primjer ožućavanja ladonja na pulskim Giardinima kojima je prijetilo uklanjanje. Nastojanje da se posijeku ladonje na Giardinima za nas znači poigravanje sa zdravim razumom građana jer i sami znamo koliko ladonje utječu na stvaranje ugodne mikro – klime na Giardinima, na kojima i u najtoplijim ljetnim sparnim danima ima zraka. Ladonje su naša zelena oaza i moramo ih sačuvati pod svaku cijenu. Smatramo da na ovakvim malim lokalnim primjerima zaštite okoliša gradimo buduću platformu građana koji će jednoglasno ustati protiv devastacije i zagađenja okoliša.

ZDRAV ŽIVOT

Svatko od nas bira svoj recept za zdrav život, ali u jednome smo svi složni – bez zdravog okoliša nema zdravog života. Suvremeni način života produžio nam je životni vijek, ali nas je također izložio utjecajima kojih prije nije bilo u tolikoj mjeri (prekomjerno korištenje pesticida, zagađenja tla, pretjerana upotreba antibiotika, nezdrava prehrana, ispušni plinovi…). Naš komformizam u svakodnevnom životu također utječe na zdrav okoliš – koristimo osobne automobile i za kratke relacije, umjesto da više hodamo, vozimo bicikl ili koristimo javni gradski prijevoz. Također, kupujemo više hrane nego nam je zaista potrebno, što opet stvara veće količine otpada. I sami znamo da su nam ormari prepuni jer kupujemo više robe nego što možemo iznositi. Prema istraživanjima, u ovom je trenutku na svijetu proizvedeno odjeće i obuće dovoljno za sljedećih pet generacija. A takvi se trendovi brze mode ne zaustavljaju, već naprotiv, rastu. S promjenom ovakve paradigme ponašanja svaki bi pojedinac od nas mogao pozitivno utjecati na mnoge trendove zagađenja koji su u stalnom porastu. Također se zalažemo za naviku kupovanja lokalnog, jer smo svjesni da je svaki uvoz roba i dobara pritisak na okoliš zbog avionskog, brodskog ili cestovnog transporta. Dok ne krenemo mijenjati sebe i svoje navike, iluzorno je očekivati da će se promjena dogoditi sama od sebe. Stoga – Žućina je poruka: hodaj više, a kupuj i vozi manje.

OPASNI OTPAD

U opasni otpad možemo ubrojiti cijeli niz štetnih tvari čije nepravilno odlaganje u prirodu može uzrokovati velike štete u našem okolišu, zagađujući zrak, vodu i tlo. U svojoj svakodnevici proizvodimo velike količine opasnog otpada, stoga je njegovo pravilno zbrinjavanje od izuzetne važnosti za sve nas. Baterije, ostaci sredstava za zaštitu bilja, stari lijekovi, boje, lakovi, ljepila, mineralna ulja, akumulatori i EE otpad samo su dio duge liste opasnog otpada, a svi smo svjedoci kako se navedene tvari vrlo često odlažu baš u prirodu, bez ikakvih sankcija, direktno ugrožavajući zdravlje svakoga od nas. Posljednjih se godina s otvaranjem reciklažnih dvorišta situacija nešto poboljšala, no mi u Žući zahtijevamo da se krivci za odlaganje opasnog otpada u prirodu najstrože financijski kazne kako bi u budućnosti ovakva praksa nestala. Gotovo da nema ljudske djelatnosti koja ne proizvodi otpad, zato svi zajedno moramo biti ustrajniji i uporniji u stvaranju društva koje će proizvoditi minimum otpada. Ovdje se opet vraćamo pojmu cirkularne ekonomije u kojoj se ponovno iskorištava već upotrijebljeno. Ovaj bi se model trebao primijeniti na sve aspekte života, od prehrane do odijevanja i opremanja kuća i stanova (second – hand namještaj i tehnika). U ovome modelu leži cijeli niz novih poslovnih ideja i inovacija koje kreativci trebaju iskoristiti za stvaranje nove vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta.

Inspekcija zaštite okoliša

Inspekcija zaštite okoliša obavlja inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim osobama u okviru svojih nadležnosti. Inspekcija nadzire primjenu niza zakona i propisa koji štite okoliš i zrak te propisuju načine gospodarenja otpadom. Smatramo da je vrlo važno da građani znaju da se Inspekciji zaštite okoliša može prijaviti onečišćenje zraka, nezakonito odlaganje i postupanje s otpadom, kao i drugi negativni utjecaji na okoliš. Iz svakodnevnih primjera zagađenja okoliša i prirode znamo da građani nedovoljno često koriste svoje pravo na prijavu Inspekciji zaštite okoliša te ih također želimo potaknuti da sve takve slučajeve prijavljuju u što kraćem roku. Prijave se podnose na adresu Državnog inspektorata, a sve se potrebne informacije o načinima prijave mogu pronaći na stranicama Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Važno je da svi građani osvijeste da je njihova dužnost i građanska obaveza Inspekciji prijaviti sve slučajeve zagađenja okoliša i prirode. Osim Inspekciji zaštite okoliša, važno je da građani znaju da postoji i Inspekcija zaštite prirode koja također nadzire stanje prirode, korištenje i uporabu zaštićenih i drugih dijelova prirode u okviru svojih ovlasti. Briga o okolišu naša je zajednička briga i prioritet i zato redovno prijavljujmo nadležnim inspekcijama sve nepravilnosti u postupanju s prirodom i okolišem!