🗑️ STRANICA SMEĆA!

Svatko tko Žući pošalje sliku nezakonitog smetlišta, pojedinca koji je izgubio smeće u prirodi, registarskih oznaka iz kojeg je isto ispalo isto ili odgovornog radi devastacije prirodnog okruženja, Žućo će te podatke objaviti na svojim stranicama i poslati medijima, te tako zamoliti vlasnika da pokupi što je izgubio a uz to će i prijaviti nadležnima izgubljenu imovinu. 

Tekst ironična sadržaja zbog zakona koji je na strani počinitelja, Žućo se ograđuje od eventualnih lažnih ili krivo interpretiranih prijava!

POSTANI Žućo LOVAC na "SMEĆE" I TI!

⚠️ Ožući ekološku hulju i digitalno putem linka www.gozuco.com/ožućen

Dovoljno je da taj link pošalješ ožućenom putem e-maila, poruke, objaviš na njegovim web, facebook, google review stranicama ili u komentaru na portalima, forumu ili drugom te nas informiraš.

⚠️ Žućo Pula (HR) Ovog puta privlačimo pozornost na masovno ekološko zagađenje lampionima pod okriljem sajma Hand Made Pula u organizaciji  Lele Blekić.

Nakon masovnog ožućavanja, organizator je odlučio odustati od daljnjeg zagađivanja!


⚠️ Žućo Višnjan (HR) Nedavno je u središnjoj Istri ispalo smeće iz  kombija registarskih oznaka NG 522 BV u netaknutu šumicu. Molimo vlasnika da to pokupi.

Nakon dojave Žuće nadležnima, kažnjen je vlasnik!


⚠️ Žućo Šišan (HR) Po dojavi pronađeno je novo nezakonito odlagalište smeća u kojem je pronađen i fiskalni račun na ime Antun Kožljan, Šišanska cesta 1 -Pula

Nakon dojave Žuće nadležnima postavljene su kamere!


⚠️ Žućo Busoler (HR) Po dojavi na nezakonitom odlagalištu smeća pronađena je adresa na omotu koja glasi na Katarinu Đurašević, Šišanska cesta 14 -Pula

Nakon dojave Žuće vlasniku, očišćeno je smeće!


⚠️ Žućo Ušićevi Dvori (HR) Po dojavi na nezakonitom odlagalištu smeća pronađen je dokument koji glasi na Sara Lačarak, Hermana Dalmatina 8 -Pula

Molimo nadležne na reakciju!


⚠️ Žućo Vižinada (HR) Po dojavi, ispalo je smeće (puno boca) u okolici Vižinade  iz auta registarskih tablica PU 414 RH

Nakon dojave Žuće nadležnima postavljene su kamere!


⚠️ Žućo Medulin (HR) Privlačimo pozornost na više lokacija novih smetlišta u okolici Medulina (Cinitinera), označenog sa krećem na asvaltu OČISTI!

Nakon dojave Žuće ovaj deponiji je saniran od strane nadležnih!


⚠️ Žućo Šikići (HR) Nedavno je u okolici Šikića Pula blokirano nezakonito odlagalište smeća nepoznatih ekoloških hulja. Žućo je smetlište označio s OČISTI! krečom na asvaltu.

Nakon dojave Žuće ovaj deponiji je saniran od strane nadležnih!


⚠️ Žućo Valdebek (HR) Ovog puta privlačimo pozornost na potrebu sanacije starog nezakonitog smetlište na Premanturskoj cesti (Pula). Žućo je smetlište označio s OČISTI! bijelim krečom na asvaltu. 

Nakon dojave Žuće ovaj deponiji je saniran od strane nadležnih!


⚠️ Žućo Vinkuran (HR) Ovog puta privlačimo pozornost na novo nezakonito smetlište u okolici Vinkurana (Pula). Žućo je smetlište označio s OČISTI! krečom na asvaltu. 

Nakon dojave Žuće ovaj deponiji je saniran od strane nadležnih!


⚠️ Žućo Veli Vrh Pula (HR) Po dojavi na nezakonitom odlagalištu smeća pronađena je na kutiji istog koji glasi na Milka Čolić, Medulin Cetar 139

Podnesena je prijava nadležnima i dopis medijima!

 

⚠️ Žućo Šišan (HR) Po anonimnoj dojavi Sivi Hyundai Accent PU 239 GG ili GC je izbacio smece u grmlje na cesti Ušićevi Dvori-Šišan. Za volanom je bila žena. 

Podnesena je prijava nadležnima i dopis medijima!


⚠️ Žućo Kontija (HR) Ulovili smo ih na dijelu PU 5168 A Ovo ljudsko smeće odlučilo je betonom zaliti stijene da ih ne žulja guzica. Čak su prijatili Žući sjekirom. Naravno, prijavljeni su policiji, komunalnim redarima i medijima a trag njihova kretenizma Žućo je u cijelosti obrisao.

Veliki odaziv u medijima, ovo ljudsko smeće trenutno je pod istragom!


⚠️ Žućo Banjole (HR) Ulovili smo finu gospođu na dijelu. Ovo ljudsko smeće odlučilo se riješiti svog traga u obližnju šumicu. Zaprijetila je Žući prijavom pozivajući se na to da je u karijoli bilo samo lišće. Žućo je požutio od straha ;)

Podnesena je prijava nadležnima i dopis medijima!


⚠️ Žućo Peroj (HR) Agresor napao našu Žućo aktivisticu nakon što ga je upitala zašto devastira teren bagerom. On ju je počeo rukama gušiti, uspijela se osloboditi nakon što ga je ugrizla za palac.

Podnesena je prijava nadležnima!